Donateur worden? Graag!

Een skûtsje in de vaart houden kost veel geld. Daarom hebben wij uw steun nodig. Voor een bedrag van € 20,00 bent u donateur van het skûtsje de Lege Wâlden en zorgt u er mede voor dat het skûtsje de Lege Wâlden in de vaart blijft. U ontvangt dan de Lege Wâlden nieuwsbrief en kunt u één keer per jaar meezeilen.

Stort € 20,00 (meer mag natuurlijk ook!) op rekeningnummer NL67 RABO 0141874929 ten name van Stichting skûtsje De Lege Wâlden, o.v.v. uw naam, adres en woonplaats.

U wilt eerst wat meer informatie over donateur worden of sponsoring?

Stuur een mailtje naar: moreinfo@legewalden.nl of direct contact opnemen met Gertjan Tissink:  0620 444 308